Declaraţie pe propria răspundere

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 


·        Că sunt apt/ă din punct de vedere medical și într-o formă fizică și psihică corespunzătoare pentru a participa la activitate.

·      Ca nu mă aflu sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor și declar că sunt apt/ă fizic, pentru participarea la eveniment și nu am fost sfătuit să nu particip la acest eveniment de către un medic;

·    Mi-au fost aduse la cunoștință riscurile și pericolele și conștientizez că activitatea implică riscuri cunoscute sau nu, pot exista accidentări și răniri ale subsemnatului sau ale celorlalți participanți și îmi asum conștient și de bună voie riscurile și pericolele participării la activitate.

·        Că înțeleg și accept că pot apărea situaţii in timpul evenimentului, care pot fi dincolo de controlul Organizatorilor, şi eu va trebui să acţionez astfel încât să nu pun în pericol propria persoană sau a altor terţi.

·        Sunt de acord să desfășor această activitate potrivit regulilor care mi-au fost explicate și prezentate și voi urma indicațiile date de însoțitorul de grup.

·        Mă oblig să comunic însoțitorului de grup dacă observ aspecte care ar putea amenința siguranța mea sau a celorlalți participanți la activitate,.

·       Înteleg că daca nu folosesc echipamentul de siguranță și protecție așa cum mi-a fost explicat de către însoțitorul de grup sau îl folosesc în mod defectuos pot suferi răniri grave sau chiar decesul. Înțeleg că este exclusiv responsabilitatea mea să folosesc echipamentul de protecție și siguranță.

·        Că nu am nicio pretenție fată de organizatorul activității în a folosi imaginile foto și video realizate în timpul activității în care sunt surprins cu angajamentul ferm al Organizatorului că nu va folosi aceste imagini în alte scopuri decât promovarea activității, la elaborarea afișelor, și pentru alte materiale informative dedicate.

·         Declar că am 18 ani împliniți.

·        Sunt de acord cu regulile explicate de organizatori, valabile pe toată durata experienței:

        nimeni nu se îndepartează de grup fără acordul  organizatorilor

        consumul sau cumpărarea de produse halucinogene, de orice fel, e strict interzis pe întreaga durată a evenimentului

        pe durata evenimentului se urmăresc dispozițiile date de ghizii turei

        mijloacele tehnice de sigurață se folosesc conform instrucțiunilor primite la începutul evnimentului

        orice deteriorare asupra echipamentului, făcută voit (rea credință), se va plăti la pretul de inventar al firmei SC. Hoinari prin Lume SRL

   în caz de accident autorizez și îmi dau consimțământul expres de a fi transportat la spital / de a-mi asigura asistența medicală în urma cererii exprese a reprezentanților firmei SC HOINARI PRIN LUME SRL, în cazul în care în opinia acelor persoane asistența medicală este necesară. 

 

• Prin aceasta sunt de acord cu ceea ce a fost prezentat mai sus și am luat la cunoștință de conținutul regulilor de siguranță.

 


Am citit fiecare punct al actului, l-am inteles, mi l-am însușit și semnez de buna voie și fără nici o constrângere din partea nimănui.

 

 

Nume şi prenume ________________________

Semnătura _____________________________

 

  •